Polityka prywatności

1.  Informujemy, iż strony www.meble.lobos.pl/sklep oraz www.meble.lobos.pl wykorzystują pliki w formie tzw. „cookies”. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tzw. plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików tzw. „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o przechowywaniu "cookies", warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

2. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17. Kraków kod 31-870, kraj POLSKA. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adre lub  na adres mailowy meblesklep@lobos.pl. 

3. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne administratorowi do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, księgowej, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

4. Każdemu przysługuje prawo:

 • Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
 • Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;
 • Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

5.  Celem i podstawą przetwarzania danych jest:

 • dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;
 • wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • dochodzenia roszczeń - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;
 • udzielenie odpowiedzi na zadane nam pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • archiwizowania dokumentów - podstawą prawną jest art.6 ust. 1lit C) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO gdy przechowywania dokumentów przez cały czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawny interes Grospol jako administratora 

6. Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

7. Dane będą przechowywane:

 • umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy;
 • dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

8. Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, właściwość urzędu skarbowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.

9. Dane mogły zostać również przekazane przez podmioty, u których dokonali Państwo zakupu towarów przez nas dostarczanych. Kategorie tych danych to: imię, nazwisko, nazwa, adres, siedziba, numer telefonu, email.

10. Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

close Koszyk

Nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło