REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.meble.lobos.pl/sklep

Edytowany w dniu 9.03.2022

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.meble.lobos.pl/sklep (dalej: „Sklep Internetowy”) za pośrednictwem, którego Klient może składać zamówienia mające na celu zawarcie umowy sprzedaży towarów wskazanych w Sklepie Internetowym. W tym określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę LOBOS A.ŁOBOS, M.ŁOBOS SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie przy ul. Medweckiego 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział KRS, pod numerem KRS 0000972847, NIP: 6760054200; (dalej: „Sprzedawca”). Miejsce prowadzenia działalności: Kraków, ul. Medweckiego 17.

1.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin i możliwe jest po wpisaniu adresu elektronicznego www.meble.lobos.pl/sklep

Postanowienia niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio do umów sprzedaży Towarów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

2. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

2.1.  Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www.meble.lobos.pl/sklep

2.2.  Kontakt z Sprzedawcą oraz składanie zamówień realizowane jest przez stronę internetową www.meble.lobos.pl/sklep

2.3.  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.meble.lobos.pl/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej.

2.4.   Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się poprzez przesłanie wiadomości mailowej przez Sklep Internetowy, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

3. Realizacja dostaw

 

3.1.   Dostawa towarów do Konsumenta odbywa się przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w dni robocze (poniedziałek – piątek).

3.2.  Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas niezbędny do wyprodukowania i przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę.

4. Formy płatności.

 

4.1.  Za zakupy w Sklepie Internetowym, Konsument) może zapłacić poprzez  płatność online (karta płatnicza, karta kredytowa, przelew z rachunku) za pośrednictwem serwisu PayU w formie przedpłaty.

5. Reklamacje.

 

5.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad i odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową.

5.2.  Towary objęte są gwarancją wskazaną w opisie każdego produktu.

5.3.  Jeżeli towar jest wadliwy, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy złożyć drogą telefoniczną bądź mailową. W zależności od rodzaju wykrytej wady konsultant Sklepu poinformuje Klienta telefonicznie o dalszym przebiegu procedury reklamacyjnej (w szczególności o procedurze wymiany towaru lub jego części bądź usunięcia wad).

6. Prawo odstąpienia od umowy.

 

6.1. Konsumenci mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej poprzez stronę internetową www.meble.lobos.pl/sklep w terminie 14 dni bez podania przyczyny, wyłącznie w przypadku produktów które znajdują się na stanach magazynowych. Zwrotowi nie podlegają towary wyprodukowane na zamówienie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Wskazane jest, aby w miarę możliwości zwracana rzecz była zapakowana w oryginalne pudełko.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia  przesłanego emailem na adres meblesklep@lobos.pl

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później jak 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały przez Państwo użyte w pierwotnej płatności.

6.6. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar należy dostarczyć pod adres wskazany drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot poprzez wysyłkę kurierem realizowany jest na koszt Konsumenta.

6.8  W  przypadku produktów produktów wyprodukowanych na zamówienie, nie ma możliwości zwrotu produktów zgodnie z art 38 pkt 3 Ustawy o prawach Konsumenta Art. 38. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

7. Polityka prywatności.

 

7.1.  Informujemy, iż strona www.meble.lobos.pl/sklep wykorzystuje pliki w formie tzw. „cookies”. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików . „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o przechowywaniu "cookies", warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w zakładce Polityka Prywatności (kliknij)

7.2. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest LOBOS A.ŁOBOS, M.ŁOBOS SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17. Kraków kod 31-870, kraj POLSKA. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres lub  na adres mailowy meble.krakow@lobos.pl. 

7.3. Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne administratorowi do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, księgowej, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne. 

7.4. Każdemu Konsumentowi przysługuje :

•      Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;

•      Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;

•      Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

•      Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

•      Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;

•      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

7.5.  Celem i podstawą przetwarzania danych jest:

•   dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;

•   wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

•   dochodzenia roszczeń - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;

•   udzielenie odpowiedzi na zadane nam pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

•   archiwizowania dokumentów - podstawą prawną jest art.6 ust. 1lit C) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO gdy przechowywania dokumentów przez cały czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawny interes Grospol jako administratora 

 

7.6. Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

7.7. Dane będą przechowywane:

•           umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy;

•           dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

7.8. Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, właściwość urzędu skarbowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.

7.9. Dane mogły zostać również przekazane przez podmioty, u których dokonali Państwo zakupu towarów przez nas dostarczanych. Kategorie tych danych to: imię, nazwisko, nazwa, adres, siedziba, numer telefonu, email.

7.10. Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

 8. Postanowienia końcowe.

 

8.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8.2. Umowa zawierana jest między Klientem a LOBOS A.ŁOBOS, M.ŁOBOS SPÓŁKA KOMANDYTOWA  z siedzibą w Krakowie.

8.3. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) w szczególności takich jak mediacja sądowa lub pozasądowa.

8.4. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 

 Treść regulaminu obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2020 r.

close Koszyk

Nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło